• Home
  • >>
  • Artist Sofiya Kruglikova

Artist Sofiya Kruglikova

View type:
Sort by:
Plant patterns III

Plant patterns III

288,00 € with VAT 240,00 € without VAT

Plant patterns II

Plant patterns II

288,00 € with VAT 240,00 € without VAT

Plant patterns I

Plant patterns I

288,00 € with VAT 240,00 € without VAT

Sphere of textures

Sphere of textures

360,00 € with VAT 300,00 € without VAT

Lighthouse I

Lighthouse I

331,00 € with VAT 275,83 € without VAT

Brown algs

Brown algs

389,00 € with VAT 324,17 € without VAT

Autoportrait

Autoportrait

389,00 € with VAT 324,17 € without VAT

Universe

Universe

389,00 € with VAT 324,17 € without VAT

Hidden

Hidden

245,00 € with VAT 204,17 € without VAT